Mr Nicotine || مستر نیکوتین


  • خانه
  • بلاگ ها
  • تحقیقات علمی در خصوص انواع دخانیات سیگار و قلیان و سیگار الکترونیکی
عمومی

تحقیقات علمی در خصوص انواع دخانیات سیگار و قلیان و سیگار الکترونیکی

با توجه به اینکه تقریبا بیشتر مردم کل جهان علاقه و گرایش به سمت دخانیات دارن و به مرور استفاده از دخانیات بر بدن انسان ها مشکلات و عوارضی ایجاد کرده، محققین و دانشمندان دست به تحقیقاتی درخصوص مصرف دخانیات و عوارض آن بر بدن انسان زده اند.

در این تحقیقات نشان داده شده که با کشیدن ( پک زدن ) دخانیات ( سیگار و قلیان ) باعث تولید چندین سم شده که وارد بدن میشود و با سوزاندن آن پتانسیل سرطان زایی آن محصول بالا میرود.


سیگار :

در سیگار بین 600 تا 700 مواد شیمایی وجود دارد که با روشن و سوزاندن آن ( پک زدن ) این مواد شیمیایی به 7000 مواد سرطان زا تبدیل میشود. از رایج ترین مواد سمی که میشناسیم نیکوتین ، کربن هیدرات و مونوکسید کربن می باشد. با کشیدن دخانیات ، ذراتی در بدن تولید می شود که به ریه ها آسیب شدید وارد می کند.

 

قلیان :

 

طرز فکر اشتباهی که عموم مردم در خصوص قلیان دارن این است که فکر می کنن چون در هنگام سوختن تنباکو و کشیدن آن، آب باعث خنک شدن دود قلیان شده و نصف دود و مواد سمی که در تنباکو وجود دارد به داخل آب منتقل شده، ذرات کمتری وارد بدن میشود.  این طرز فکر بسیار اشتباه بوده و شاید تنها 5 درصد از نیکوتین تنباکو وارد آب شود و بقیه سم نیکوتین و دیگر سم ها وارد ریه انسان میشود .

 

سیگار الکترونیکی :

 

در سیگار الکترونیکی مصرف نیکوتین با حرارت دادن آن از طریق المنتی که در دستگاه قرار داده شده صورت میگیرد که باعث این میشود ( با توجه به آزمایشات انجام شده توسط دانشمندان و محققین ) که سم های مضر برای بدن بسیار کم و یا تولید نمیشود و برای افرادی که سیگاری هستند و می خواهند سیگار و یا قلیان را ترک کنند آبشن بسیار خوبی می باشد .

 

تفاوت بین قلیان و سیگار :

 

1- زمان مصرف سیگار از هنگام روشن کردن تا پایان آن تقریبا 5 دقیقه طول میشکد اما زمان مصرف قلیان یک ساعت و یا حتی بیشتر می باشد .
2- تعداد ذرات معلق در قلیان 100 برابر بیشتر از تعداد معلق در سیگار می باشد .
3- مونوکسید کربن در قلیان 30 برابر بیشتر از مونوکسیدی است که در سیگار وجود دارد و. همچنین نیکوتین داخل قلیان 10 برابر نیکوتین داخل سیگار می باشد .

 

نتیجه گیری :

 

با توجه به بررسی ها و انجام یک آزمایش با یک دستگاه ساده که مونوکسید خون را با مصرف دخانیات ( قلیان ، سیگار و سیگار الکترونیکی ) اندازه گیری شد ، با کشیدن یک نخ سیگار و دمیدن در این دستگاه در بدن انسان 32ppm مونوکسید کربن وارد شده و بعد از استفاده تقریبا چند دقیقه ای از قلیان حدود 55 ppm را نشان میدهد و در مصرف سیگار الکترونیکی بعد از استفاده چند دقیقه ای و دمیدن در دستگاه نتیجه صفر می باشد .

با توجه به بررسی ها و آزمایشات انجام شده در بین این 3 دخانیات عوارض سیگار و قلیان بیشتر از سیگار الکترونیکی است و اصلی ترین علت آن این می باشد که سیگار و قلیان را باید توسط یک عامل آتش زا روشن و مصرف شود و مواد داخل آن می سوزد که باعث به وجود آمدن هزاران مواد سمی سرطان زا میشود. اما در سیگار الکترونیکی همچین چیزی وجود ندارد و با نصب فیلتری در داخل دستگاه مواد داخل سیگار الکترونیکی بر اثر گرما و داغ شدن تولید دود کرده که ضررآن نسبت به بقیه بسیار کمتر است .

جستجو تماس
چت ورود